Objavljeno od strane: zorantrajkovic | novembar 30, 2014

Програм за једноставно цртање. Google SketchUp

Програм за једноставно цртање. Google SketchUp – изглед основног прозора, алати.

 

– Како се покреће програм Google SketchUp?

Покреће се избором опције Google SketchUp из стартног менија или кликом на иконицу ако постоји на десктопу.

 

-Како изгледа прозор програма Google SketchUp?

Прозор се састоји од насловне линије, линије за обликовање, кутије за алат, радне површине,  статусне линије.

 

-Који координатни систем користи програм Google SketchUp?

Тај програм користи и 2D и 3D koordиnatnи систем са позитивним и негативним осама x, y, z. X оса је црвена, y оса је зелена , z оса је плава. Површина коју чине црвена и зелена линија зове се базална раван, а место где се секу све три осе  зове се координатни почетак или оригин.

 

-Каква подешавања треба предузети пре почетка цртања?

Из менија Wиndow   изабрати опцију System Preferences и у  Drawиng Template изабрати Metric Centimeters 3D.

-Како се врши конструкција куће?

Ући у мени Camera и изабрати Standard Views и у подменију изабрати Iso .

camera

Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша у координатни почетак и просто развући правоугаоник између црвене и зелене осе.

rectangle

 

Изабрати опцију Pusch/Pull (1), превући мишем преко горњег дела правоугаоника (2) (појавиће се тачкице по нашем правоугаонику), кликнути и повући ка горе (3) и добиће се квадар.

   1. корак

1. korak

 

2.корак

2. korak   3.kорак

 

 

3. korak

 

 

 

-Како ћемо нацртати кров на нашем квадру да би добили кућу?

1.корак- изаберемо алатку Лине Тоол

move

 

 

2.корак- позиционирати показивач миша на средину странице

 

midlpoint

 

 

 

 

3.корак- спојити са супротном страницом

 

midpoint 2

 

 

 

4.корак- кликнути на  алатку Move Tool

move

 

 

5.корак-означити тек нацртану линију да поплави

 

plava linija

 

 

 

 

6.корак-извући линију према горе, тако да буде паралелна плавој оси и добије се кров куће, практично смо завршили цртање куће.

 

krov

 

 

 

 

 

– Како ћемо нацртати димњак на крову?

Уз помоћ алатке Rectangle нацртати правоугаоник, поставити показивач миша на кров где желимо да поставимо наш димњак и просто развучемо правоугаоник, а потом нацртамо такође уз помоћ алатке Rectangle троугао над краћом станицом правоугла.

 

dimnjak

 

 

 

Потом уз помоћ алатке Pusch/Pull над правоуглим троуглом извучемо призму и онда се добијени правоугаоник такође  извучемоуз помоћ алатке Pusch/Pull.

 

dinjak 2

 

 

 

 

Advertisements
Objavljeno od strane: zorantrajkovic | oktobar 17, 2011

Slike u Sketch Up-u

Evo da pogledamo neke slike u Sketch Up-u

Objavljeno od strane: zorantrajkovic | oktobar 17, 2011

3d modelovanje

Da počnemo sa 3d modelovanjem za početak.Za instrukcije pratite uputstva data u sledećem dokumentu3d modelovanje u programu Google SketchUp.Nadm se da ćete uspeno startovati!

Objavljeno od strane: zorantrajkovic | oktobar 14, 2011

SketchUp

SketchUp  je program za jednostavno crtanje koji je mnogo popularan kod učenika.Zato sam ovaj moj blog posvetio ovom programu.Nadam se da će učenici praviti mnogo bolje crteže koristeći ovaj blog.Njihove radove postavićemo na ovom blogu i možemo birati najbolje radove.U tome nam mogu pomoći kolege koji posete ovaj blog.

Ajde da naučimo da crtamo ovakve kuće!

Kategorije